SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY zadávané zadavatelem Obec Suchovršice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Suchovršice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je kompletní dodávka stavby, která spočívá v nahrazení (odstranění) stávající dřevěné lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Úpu za lávku novou ocelovou, oproti stávající posunutou o 7,0 m po proudu řeky Úpy. Lávka je navržena jako ocelová, kolmá o jednom poli a mostovkou z ocelových roštů. Na předpolí (předmostí) jsou navrženy rampy pro přístup, na pravém břehu nasypaná (armovaný svah) s povrchem chodníku z minerálního betonu, na levém břehu ocelová rampa a schodiště s pochozími plochami z ocelového roštu. V délce rampy a schodiště na levém břehu je navržena opěrná zeď, do které je konstrukce rampy se schodištěm kotvena. Na pravém břehu bude rampa navazovat na stávající pěšinu z betonových panelů, na levém břehu pak bude od rampy zřízeno místo pro přecházení přes silnici I/14 ukončené na navržené navazující zpevněné ploše.
Stavba je členěna na tři stavební objekty:
- SO 001 Odstranění stávající lávky a rampy,
- SO 101 Komunikace, navazující plochy,
- SO 201 Lávka pro pěší a cyklisty.

Externí odkaz na bližší informace

Francouzská 453

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 083 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Kontaktní telefon: 774578102

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap