SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY zadávané zadavatelem Obec Suchovršice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Suchovršice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je kompletní dodávka stavby, která spočívá v nahrazení (odstranění) stávající dřevěné lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Úpu za lávku novou ocelovou, oproti stávající posunutou o 7,0 m po proudu řeky Úpy. Lávka je navržena jako ocelová, kolmá o jednom poli a mostovkou z ocelových roštů. Na předpolí (předmostí) jsou navrženy rampy pro přístup, na pravém břehu nasypaná (armovaný svah) s povrchem chodníku z minerálního betonu, na levém břehu ocelová rampa a schodiště s pochozími plochami z ocelového roštu. V délce rampy a schodiště na levém břehu je navržena opěrná zeď, do které je konstrukce rampy se schodištěm kotvena. Na pravém břehu bude rampa navazovat na stávající pěšinu z betonových panelů, na levém břehu pak bude od rampy zřízeno místo pro přecházení přes silnici I/14 ukončené na navržené navazující zpevněné ploše.
Stavba je členěna na tři stavební objekty:
- SO 001 Odstranění stávající lávky a rampy,
- SO 101 Komunikace, navazující plochy, 
- SO 201 Lávka pro pěší a cyklisty.
Stavební objekt SO 101 může být realizován pouze na základě písemné výzvy zadavatele av to pouze v rozsahu, určeném touto výzvou. Při výstavbě tohoto stavebního objektu bude nutné respektovat harmonogram opravy silnice I/14, plánované ve stejném termínu Ředitelstvím silnic a dálnic.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221113-7 - Výstavba mostů pro pěší, 45233261-6 - Výstavba pěších lávek, 45110000-1 - Demolice a zemní práce, 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky č. 1066/1 a 1062/1 v k. ú. Suchovršice (759309), Královéhradecký kraj.

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 11. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Kontaktní telefon: +420 774 578 102

Kontaktní datová schránka: ku4a6dx

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce SUCHOVRŠICE - LÁVKA VE LHOTKÁCH PRO PĚŠÍ A CYKLISTY.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap