Sportoviště pro všechny generace - výsadba zeleně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sportoviště pro všechny generace - výsadba zeleně zadávané zadavatelem Obec Studánka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Studánka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sportoviště pro všechny generace - výsadba zeleně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výsadba zeleně v rámci plánovaného sportoviště tak, aby celá plocha působila přírodním dojmem. Zakázka představuje výsadbu zeleně, zatravnění ploch, mobiliář a cestní síť. Jednotlivé herní plochy nejsou předmětem této veřejné zakázky.
Plocha pro výsadbu zeleně se nachází v intravilánu obce v zastavěném území o celkové rozloze cca 8187 m2. Pozemek je situován o fotbalového hřiště.
Plocha pro výsadbu je zemědělské pole, lemované z jihu fotbalovým hřištěm, ze severozápadní strany navazuje na řešené území jednosměrná silnice. Na severní straně je nyní zemědělské pole, na jehož ploše je dle územního plánu plánována výstavba nové mateřské školy. Z východní strany je zemědělské pole.
Nyní je viditelně celá plocha otevřená. Celý záměr je koncipován tak, aby bylo zachováno otevřeného prostoru ze strany od komunikace a naopak clonil z otevřené plochy od zemědělského pole, kde bude vyšší výsadba plnit funkci větrolamu. Zároveň v zadní části celé plochy, kde jsou dva můstky bude situován protipovodňový průleh, který je nyní projektován. Po vydání stavebního povolení je plán realizace v roce 2020. Proto část stromů bude vysazena až v roce 2020.
Předmět zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci zpracované Petrou Koukolíkovou (I/2018) - viz přííloha č. 6, zadávací dokumentaci k podání nabídek a v závazném textu Smlouvy o dílo.

V rámci předání místa plnění bude stanoven předpokládaný časový harmonogram prací a konkrétních dnů ve spolupráci se zástupcem zadavatele a technického dozoru.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Studánka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 402 787,- bez DPH (1 697 372,27 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

29. 3. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Silvie Vajskebrová

Kontaktní e-mail: starosta@studanka.eu

Kontaktní telefon: 722909400

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sportoviště pro všechny generace - výsadba zeleně.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sportoviště pro všechny generace - výsadba zeleně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JVV Ginko, s.r.o. (25219456) Uchazeč 1 822 686,28 Kč vč. DPH
1 506 352,29 Kč bez DPH
23/02 ZO ČSOP BERKUT (66364256) Uchazeč 1 680 322,39 Kč vč. DPH
1 388 696,19 Kč bez DPH
Zahradní a parková spo. s.r.o. (25205978) Dodavatel 1 519 878,23 Kč vč. DPH
1 256 097,71 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap