Rekonstrukce MVN na p.p.č. 509 - Studánka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce MVN na p.p.č. 509 - Studánka zadávané zadavatelem Obec Studánka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Studánka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce MVN na p.p.č. 509 - Studánka

Předmět veřejné zakázky

Rekonstrukce představuje zájmové území o velikosti cca 0,5 ha + místo uložení sedimentu o velikosti cca 2 ha. Zájmové místo se nachází mimo zastavěné území obce Studánka. Stavba částečně leží na vodním toku a je řešena jako údolní nádrž prostřednictvím zemní tížné hráze.
Akce je rozdělena celkem do 6 stavebních objektů.
Konkrétně dojde k:
- rekonstrukci hráze. Návodní líc bude upraven, v patě návodního líce bude provedena kamenná opěrná pata, do které bude opřeno pevnění z kamenného pohozu. Koruna a vzdušný líc budou zarovnány a osety travní směsí a koruna hráze bude vyrovnána na kótu min. 589,40 m.n.m.
- rekonstrukci bezpečnostního přelivu navrženého na 100-letou vodu (převedení 0,44 m3/s). Jedná se o kašnový bezpečnostní přeliv.
- Spodní výpusť je navržena v nejnižším místě nádrže z trub BT DN 300 o celkové délce 14,1 m. Kapacita je 113 l/s. Požerák bude prefabrikovaný, otevřený, zdvojený. K požeráku bude zřízena přístupová lávka.
- Jímací objekt je modernizován tak, aby do místa odběru vnikalo co nejméně kalu, a aby se zde nedostávalo plovoucích předmětů a vodních živočichů.
- Odtěžením sedimentu: celkové množství sedimentu je 924 m3, část bude zachována v místě hráze (58 m3) a část sedimentu v západní části nádrže bude použita na tvorbu litorální zóny (cca 145 m3). Zbylý sediment bude přepravován na vzdálenost 1,65 km.
Z důvodu zachování sanačního průtoku a trvanlivosti místa odběru je navržen nový stabilní rozdělovací objekt.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45240000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Studánka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 400 000,- bez DPH (1 694 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 053 159,13 bez DPH (1 274 322,55 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 6. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Markéta Zabloudilová

Kontaktní e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz

Kontaktní telefon: 605518616

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce MVN na p.p.č. 509 - Studánka.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 7. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce MVN na p.p.č. 509 - Studánka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MBUILD, s.r.o. (28155084) Dodavatel 1 274 322,55 Kč vč. DPH
1 053 159,13 Kč bez DPH
Martin Šefrna (76159191) Uchazeč 1 469 242,66 Kč vč. DPH
1 214 250,13 Kč bez DPH
Zvánovec, a.s. (26026279) Uchazeč 1 502 814,18 Kč vč. DPH
1 241 995,19 Kč bez DPH
DYBS Plzeň, s.r.o. (62621033) Uchazeč 1 536 201,41 Kč vč. DPH
1 269 587,94 Kč bez DPH
Bohumil Novohradský - stavitel (65566947) Uchazeč 1 762 457,76 Kč vč. DPH
1 456 576,66 Kč bez DPH
HYDRO & KOV s.r.o. (27720161) Uchazeč 1 882 221,55 Kč vč. DPH
1 555 555,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap