Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k. ú. Obce Studánka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k. ú. Obce Studánka zadávané zadavatelem Obec Studánka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Studánka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k. ú. Obce Studánka

Předmět veřejné zakázky

Oprava místních komunikací spočívá ve výměně konstrukčních vrstev ve stávajícím šířkovém i výškovém uspořádání. Není měněna niveleta vozovky. Okraje vozovek budou lemovány oboustrannou krajnicí zemní zhutněnou do š. 0,30 m. Součástí oprav je úprava začátku místní komunikace, kde jsou nyní umístěny kontejnery na svoz tříděného odpadu.
Po ukončení stavebních prací budou provedené nezbytné vegetační úpravy ploch dotčených stavebními úpravami.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Studánka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

650 000,- bez DPH (786 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

489 000,- bez DPH (591 690,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Markéta Zabloudilová

Kontaktní e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz

Kontaktní telefon: 605518616

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k. ú. Obce Studánka.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 7. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace v k. ú. Obce Studánka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Horšovský Týn, a.s. (45359164) Dodavatel 591 690,- Kč vč. DPH
489 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap