Oprava místní komunikace 12c, Studánka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace 12c, Studánka zadávané zadavatelem Obec Studánka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Studánka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace 12c, Studánka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace 12c za hasičskou zbrojnicí. Délka opravované místní komunikace činí 77 m, přičemž 35 m v šířce 4,5 m a 42 m v šířce 3,5 m. Součástí oprav místní komunikace bude i obnova nezpevněné krajnice v šířce 0,5 m v horní části (36 m2) a výměna poškozených obrub na východní straně komunikace v délce 36 m. Budou odtěženy znehodnocené štěrkové konstrukční vrstvy, celkem 304,50 m2. Nové konstrukční vrstvy budou tvořeny z kameniva drcené frakce, plocha 82,75 m2 a kameniva drcené frakce, plocha 304,50 m2 v mocnosti vrstev 150+70 mm. Dojde k úpravě 6 ks šoupat a zřízení 1 ks uliční vpusti. Konečná vrstva komunikace bude tvořena asfaltovým krytem v mocnosti vrstev 80+40 mm.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

Studánka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

761 109,49 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

650 000,- bez DPH (786 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2022

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2022, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Silvie Vajskebrová

Kontaktní e-mail: starosta@studanka.eu

Kontaktní telefon: 722909400

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace 12c, Studánka.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 22. 6. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap