Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba areálu sběrného dvora ve Struhařově a dále vybudování sběrných míst TKO na vybraných místech v obci.
Sběrný dvůr Struhařov bude sloužit ke sběru, třídění a následnému odvozu odpadu od občanů obce Struhařov. K tomuto účelu bude zřízena nová zpevněná plocha na pozemku p. č. 721/81, na které budou rozmístěny sběrné kontejnery a uzavřené prostory pro ukládání separovaného odpadu. Součástí areálu je buňka obsluhy a stavební zděný objekt pro ukládání velkoobjemového elektro zařízení. Areál sběrného dvora bude po celém obvodě oplocen. Součástí stavby je připojení pozemku na veřejnou infrastrukturu, tj. vodovod, splaškovou kanalizaci a NN z ulice U Hřiště. Kapacita sběrného dvora v množství (tonáži) a jednotlivých kategoriích separovaného odpadu vychází z předpokládané obvyklé produkce TKO v obci o 1000 obyvatelích.
Součástí díla je umístění sběrných hnízd TKO ve vytipovaných lokalitách obce Struhařov. Projektovou dokumentací je určeno 8 stanovišť. V jednotlivých hnízdech budou umístěny kontejnery o objemu 1100 l pro separované ukládání odpadů.

Externí odkaz na bližší informace

www.struharov.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45222100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Struhařov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 200 000,- bez DPH (5 082 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 999 362,68 bez DPH (4 839 228,84 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 999 362,68 bez DPH (4 839 228,84 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2016, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Arpus Trade, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Podškůbka

Kontaktní e-mail: Lukas.Podskubka@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420724521551

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha (60838744) Dodavatel 4 839 228,84 Kč vč. DPH
3 999 362,68 Kč bez DPH
Oldřich Marek (76671470) Uchazeč 4 651 740,48 Kč vč. DPH
3 844 413,62 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap