Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-004932

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území všech členů sdružení zadavatelů uvedených v příloze č. 1 k zadávací dokumentaci

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

24 830 928,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARCH consulting s.r.o., IČ: 28779479, Praha 10 - Strašnice, Sluštická 873/6, PSČ: 100 00

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Alena Blumensteinová

Kontaktní e-mail: alena.blumensteinova@archconsulting.cz

Kontaktní telefon: +420 603 838 660

Kontaktní datová schránka: 6gafi2x

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č.1 Seznam členů sdružení zadavatelů 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD Krycí list nabídky 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5 Závazný návrh smlouvy 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Smlouvy - Ceník 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 6 Mapky území zadavatelů s hůře dostupnými místy 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7 Výchozí specifikace předmětu plnění 12. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 8 Seznam míst výsypu 12. 2. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace 13. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace 16. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace 16. 3. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 16. 3. 2018 Zobrazit
Zavázný návrh smlouvy 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Smlouvy - Ceník 16. 3. 2018 Zobrazit
Oznámení o prodloužení lhůty k podání nabídek 23. 3. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 23.3.2018 23. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace 28.3.2018 28. 3. 2018 Zobrazit
Závazný návrh smlouvy 28.3.2018 28. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace 6.4.2018 6. 4. 2018 Zobrazit
Závazný návrh smlouvy 6.4.2018 6. 4. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 6.4.2018 6. 4. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace 13.4.2018 13. 4. 2018 Zobrazit
Závazný návrh smlouvy 13.4.2018 13. 4. 2018 Zobrazit
Oznámení o prodloužení lhůty k podání nabídek 20. 4. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 20.4.2018 20. 4. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru dodavatele 28. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 28. 8. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele dle par. 217 ZZVZ 5. 9. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FCC Česká republika, s.r.o. (45809712) Dodavatel 28 555 566,- Kč vč. DPH
24 830 927,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap