Rozšíření MŠ Struhařov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření MŠ Struhařov zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření MŠ Struhařov

Předmět veřejné zakázky

Rozšíření MŠ Struhařov - navýšení kapacity z 25 na 56 dětí přístavbou k stávajícímu objektu.Objekt nové přístavby bude dvoupodlažní, obdélníkového lomeného půdorysu ve vnějších rozměrech 36,5 x 12,5 m orientovaný v podélné ose východ západ. MŠ bude mít nový společný vstup se stávajícím objektem OU-MŠ. Dispoziční řešení 1.NP obsahuje vstupní halu rozdělující vchody pro školu a obecní úřad, dále užitné a technické plochy MŠ. Jedná se o vstupní společnou šatnu pro obě podlaží (třídy), umývárnu, denní místnost, prostory pro kuchyň včetně technických a skladových ploch.

V 2. NP je plocha řešena ve formě samostatné denní místnosti – herna s přilehlou umývárnou (toalety + sprchy) a ložnice. Součástí dodávky díla jsou i stavební a technologické úpravy stávajícího objektu OÚ a MŠ. V 2. NP vzniknou nové prostory pro vedení MŠ a bude upravena stávajíc herna. V suterénním prostoru bude umístěna technologie otopné soustavy včetně úprav stávající soustavy budovy OÚ a to propojení na nový zdroj a systém regulace a ovládání pro jednotlivá podlaží stávající budovy a nové stavby MŠ.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.struharov.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

224693

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Struhařov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 990 000,- bez DPH (23 988 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 833 669,80 bez DPH (23 800 403,76 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

20 181 848,- bez DPH (24 297 535,71 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek

2. 4. 2012, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB- Consult, s.r.o.

Kontaktní e-mail: info@cgb.cz

Kontaktní telefon: 222314592

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření MŠ Struhařov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření MŠ Struhařov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Bránická stavební s.r.o. (26751208) Dodavatel 23 800 403,76 Kč vč. DPH
19 833 669,80 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření MŠ Struhařov zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Eucon-m (26767775)
František Anděl vzduchotechnika s.r.o. (15371301)
PV Service, spol.s.r.o. (25736361)
Gastherm spol.s.r.o. (45796785)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap