Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání zadávané zadavatelem Obec Strání. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Strání

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání“. Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy stávající třípodlažní nepodsklepené budovy. Stavební úpravy řeší přebudování ubytovny na sedm sociálních bytů s příslušenstvím ve třech podlažích. Na stávající budově bude provedena nová valbová střecha.
Dům je řešen jako třípodlažní nepodsklepený. Vstup do objektu zůstane stejný, půdorysné rozměry 7,8 x 22,2 m zůstanou rovněž zachovány, výška objektu bude zvýšena o valbovou střechu + 2,7 m. Vstup do bytovky bude upraven pro imobilní – nájezdová rampa a dveře budou šíře 900 mm. Byt č. 1 bude upraven pro možnost ubytování imobilní osoby. Také jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby se sníženou pohybovou schopností. V přízemí se bude nacházet společný vstup se zádveřím, byt č. 1 a příslušenství ke všem bytům (kočárkárna a kolárna, úklidová místnost, sklady k jednotlivým bytům a centrální kotelna se samostatným vchodem). Ve druhém podlaží se budou nacházet byty č. 2, 3 a 4. Ve třetím podlaží se budou nacházet byty č. 5, 6 a 7.
Vnitřní příčky budou provedeny nové sádrokartonové. Příčky a stěny mezibytové a od společných prostor budou opět sádrokartonové, budou však vykazovat zvukový útlum min. 53 dB. Ve všech místnostech bytů a kočárkárny budou provedeny sádrokartonové zavěšené podhledy na úrovni 2,7 m. Ve všech bytech bude provedena nová podlaha, nové sociální zařízení, dveře a okna. Stávající výměníková stanice bude podélně přepůlena, přičemž jedna část bude využita pro sklady k bytům a druhá část bude využita pro kotelnu.
Součástí stavebních prací bude rovněž provedení zastřešení celého objektu, zateplení celé fasády objektu, provedení nové přípojky kanalizace, elektra, vody a plynu.
Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených níže uvedenou projektovou dokumentací.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v čl. 1 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211000-9; 45212410-3; 45324000-4; 45420000-7; 45330000-9; 45331100-7; 45310000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Strání

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 517 867,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Kontaktní datová schránka: 5ckb55d

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap