Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov zadávané zadavatelem Obec Štarnov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štarnov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zadávané VZ je vybudování vodovodu v obci Štarnov pro zásobování pitnou vodou. Počet napojených obyvatel na vodovodní síť je 700 osob. Celková délka vodovodního přivaděče je cca 2 128,0 m a rozvodné vodovodní sítě cca 5 420,0 m. Celková délka veřejných odboček je cca 1 687,5 m. Předpokládaný maximální průtok je cca 5,00 l/s.Přívodní řád je nejprve veden objektem ZD Bohuňovice podél plotu a pod železniční trať, kde za tratí jde podél nové cyklostezky do obce Štarnov. Staveniště rozvodné sítě je umístěno v celém intravilánu obce Štarnov. Na staveništi se nacházejí všechny běžné inženýrské sítě. Stavby je prováděna v ochranných pásmech plynovodu, kabelů, kanalizace a železniční dráhy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-022850

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Štarnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

57 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap