Revitalizace parku v osadě Labuť

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace parku v osadě Labuť zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace parku v osadě Labuť

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace plochy stávající návesní zeleně, která v současnosti již neplní očekávané funkce a nároky kladené na zeleň veřejného prostranství. Revitalizace této lokality naváže na opravené dětské hřiště.
V rámci navrhovaných úprav bude část stávajících stromů vykácena, viz podrobná inventarizace dřevin. Součástí kácení je i odstranění pařezů frézováním. U vybraných stromů bude provedeno odborné arboristické ošetření, zejména zdravotní a bezpečnostní řez a lokální redukce koruny. Po úpravě terénu bude nově vysazeno celkem 11 listnatých stromů (ve velikosti 14-16 cm) a 49 ks keřů. Následně bude revitalizován trávník.
Do parku bude umístěn mobiliář-lavičky, odpadkové koše.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Labuť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

336 020,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

308 124,08 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

308 124,08 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

23. 9. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. JItka Valíčková

Kontaktní e-mail: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní telefon: 606042235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace parku v osadě Labuť.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 9. 11. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace parku v osadě Labuť zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Marek Bláha (09284788) Uchazeč 358 582,90 Kč vč. DPH
296 349,50 Kč bez DPH
Karel Kuneš (61786136) Uchazeč 464 398,- Kč vč. DPH
383 800,- Kč bez DPH
STROMOTOM s.r.o. (07577621) Dodavatel 308 124,08 Kč vč. DPH
254 648,- Kč bez DPH
Vlastmil Vlasák - Arboristika, komplexní péče o stromy (03188841) Uchazeč 402 201,58 Kč vč. DPH
332 398,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap