Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího atletického hřiště u Základní školy Staré Sedliště. Jedná se o atletický ovál 400 m se 3 dráhami a sprinterskou rovinkou na 100 m. Vně oválu je umístěn sektor pro skok daleký s výstavbou rozběhové dráhy.
Po ukončení stavebních prací budou provedené nezbytné vegetační úpravy ploch dotčených stavebními úpravami.
Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v Projektové dokumentaci a soupisu prací, které jsou přílohou č. 2 a přílohou č. 3.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.ssedliste.cz/urad-276/vyberova-rizeni/

Poznámka

Realizace díla je závislá na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na základě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT a Plzeňského kraje.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn nabytím účinnosti smlouvy o dílo a podmínkou nabytí účinnosti smlouvy o dílo je schválení předmětného projektu k financování a obdržení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků na akci „Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa – atletická část“. V případě nezískání finančních prostředků si vyhrazuje žadatel realizaci díla zrušit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7: Stavební práce 45212220-4: Výstavba víceúčelových sportovních zařízení; 45212221-1: Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště;

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 108 000,- bez DPH (4 970 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 516 411,07 bez DPH (4 254 857,39 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 516 411,07 bez DPH (4 254 857,39 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2016, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jitka Valíčková

Kontaktní e-mail: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní telefon: +420 606 042 235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
výzva k podání nabídky 13. 7. 2016 Zobrazit
zadávací dokumentace včetně příloh 13. 7. 2016 Zobrazit
Protokol o výsledku veřejné zakázky 4. 8. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
J.I.H. - sportovní stavby, s.r.o. (24289779) Uchazeč 4 172 716,09 Kč vč. DPH
3 448 525,69 Kč bez DPH
TUBECO SPORT, s.r.o. (49825020) Dodavatel 4 254 857,39 Kč vč. DPH
3 516 411,07 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 4 356 592,34 Kč vč. DPH
3 600 489,53 Kč bez DPH
Sportovní podlahy Zlín (25560191) Uchazeč 4 684 890,80 Kč vč. DPH
3 871 810,57 Kč bez DPH
RED BERRY,SE (01469975) Uchazeč 4 931 963,99 Kč vč. DPH
4 076 003,30 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016-2017 TUBECO SPORT, s.r.o. (49825020) 4 254 857,39
3 516 411,07
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap