Parčík u rybníka v Novém Sedlišti

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Parčík u rybníka v Novém Sedlišti zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Parčík u rybníka v Novém Sedlišti

Předmět veřejné zakázky

propojený prostor veřejné zeleně k užitku místních obyvatel i k podpoře biodiverzity a ekologického vzdělávání a osvěty obyvatel v obci Nové Sedliště.

V rámci lokality dojde k ošetření perspektivních listnatých stromů detailním zdravotním řezem. Nová výsadba zahrnuje:
- výsadba ovocných stromů podél místní komunikace (jabloň a hrušeň);
- výsadba dubů letních solitérně a do malých skupin;
- výsadba autochtonních keřů do ucelených skupin (kalina obecná, zimolez pýřitý, ptačí zob obecný, brslen evropský, líska obecná);
- založení květnaté louky;
Součástí výsadby je vybudování mlatových cest a instalace dřevěných laviček a vzdělávacích infotabulí.
Celkem bude vysázeno 19 ks vysokokmenů 14-16 obvod kmínku (nasazení koruny min. 170 cm) a 66 ks listnatých kontejnerových keřů, velikost 60-80.
Součástí veřejné zakázky je i následná péče v délce 12 měsíců od výsadby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

813 124,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

820 506,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

820 506,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

23. 9. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. JItka Valíčková

Kontaktní e-mail: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní telefon: 606042235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Parčík u rybníka v Novém Sedlišti.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 26. 10. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 1 18. 11. 2020 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 24. 9. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Parčík u rybníka v Novém Sedlišti zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vlastimil Vlasák (03188841) Dodavatel 992 812,26 Kč vč. DPH
820 506,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap