Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je rekonstrukce zaniklé MVN. Konkrétně dojde k rekonstrukci hráze. Porost dřevin na koruně hráze bude značně prořezán. Bude zrealizován bezpečnostní přeliv. V přelivné části bude provedena kinetka, umožňující migraci vodních živočichů. Pod bezpečnostním přelivem je navržena spodní výpusť. Bude zhotoven požerák a k němu přístupová lávka.
Dojde k odtěžení sedimentu, kdy jeho část bude použita na tvorbu litorální zóny podél břehů nádrže. V místech stálého podmáčení vzniknou 3 mokřadní tůně bez možnosti vypouštění. Podrobněji viz. Projektová dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.ssedliste.cz/urad-276/vyberova-rizeni/

Poznámka

Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Ministerstva zemědělství.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn nabytím účinnosti smlouvy o dílo a podmínkou nabytí účinnosti smlouvy o dílo je schválení předmětného projektu k financování a obdržení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků na akci „Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 – Nové Sedliště“. V případě nezískání finančních prostředků si vyhrazuje žadatel realizaci díla zrušit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45240000-1 Výstavba vodních děl

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 070 000,- bez DPH (1 298 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

723 520,- bez DPH (875 459,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

723 520,- bez DPH (875 459,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2016, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: projektant

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Zabloudil

Kontaktní e-mail: jzabloudil@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 721 376 207

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby (49757873) Dodavatel 875 459,12 Kč vč. DPH
723 519,93 Kč bez DPH
PE-REZA, spol. s.r.o. (27994741) Uchazeč 943 737,81 Kč vč. DPH
779 948,60 Kč bez DPH
SENEA spol. s.r.o. (62620401) Uchazeč 977 503,- Kč vč. DPH
814 586,- Kč bez DPH
DYBS Plzeň, s.r.o. (62621033) Uchazeč 1 153 182,39 Kč vč. DPH
953 043,30 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016-2017 Kavina Jaroslav - Ekologické stavby (49757873) 875 459,-
723 520,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap