Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího chodníku (pouze větev A v projektové dokumentaci) a položení obrubníků včetně zajištění odvodnění u nově budovaného chodníku (větev B). Součástí stavby je i oprava chodníku navazující na větev A směrem k Úšavě (tato část není v projektové dokumentaci, pouze je součástí zadávací dokumentace položkový rozpočet akce, jedná se o p.p.č. 698/4). Dopravní napojení zůstane zachováno stávající. Odvodnění komunikace a stávajícího chodníku v místě rekonstruované části zůstane zachováno (větev A) - bude provedena výměna UV v komunikaci, které jsou napojeny stávající přípojkou do kanalizace. Odvodnění komunikace u nově budovaného chodníku (větev B) bude zjajištěno pomocí nových UV, které budou kanalizační přípojkou vyústěny do Sedlišťského potoka či přilehlého příkopu, jenž je také zaústěn do potoka. Zadávací dokumentace řeší pouze větev A a část větve B - obrubníky z projektové dokumentace z důvodu rekonstrukce silnice III/19849 v roce 2019. Práce musí proběhnout ve spolupráci s SÚS PK, která bude opravovat danou komunikaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 183 308,80 bez DPH (2 641 803,64 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 684 608,39 bez DPH (3 248 376,15 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 648 300,31 bez DPH (4 414 443,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2019, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OSVČ - Markéta Zabloudilová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Markéta Zabloudilová

Kontaktní e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz

Kontaktní telefon: 605518616

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 1. 3. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 29. 4. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 2 29. 4. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 3 29. 4. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Chmelíř (27977951) Uchazeč 3 373 117,77 Kč vč. DPH
2 787 700,64 Kč bez DPH
Strabag, a.s. (60838744) Dodavatel 3 248 376,15 Kč vč. DPH
2 684 608,39 Kč bez DPH
DYBS PLZEŇ (62621033) Uchazeč 3 278 744,19 Kč vč. DPH
2 709 705,94 Kč bez DPH
Silnice Horšovský Týn, a.s. (45359164) Uchazeč 3 496 900,- Kč vč. DPH
2 890 000,- Kč bez DPH
Bohumil Novohradský - stavitel (65566947) Uchazeč 3 584 501,92 Kč vč. DPH
2 962 398,28 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap