Staňkov - obnova VO a rozhlasu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Staňkov - obnova VO a rozhlasu zadávané zadavatelem Obec Staňkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staňkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Staňkov - obnova VO a rozhlasu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem řešení této zakázky je úprava a rozšíření sítě VO a úprava sítě místního rozhlasu. Stavba je umístěna v zastavěném území (intravilán) k.ú. Staňkov. Nové zařízení VO a místního rozhlasu bude vřazeno do stávající sítě veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Tato stavba nevyžaduje jiné napojení na stávající technickou infrastrukturu. Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009, tak aby neohrožovala zdraví a život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.
Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Nové vedení VO je v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.
Stavba je realizována na základě zadávacího listu vypracovaného pracovníkem zadavatele PD.

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:
• Příprava staveniště a navezení materiálu
• Přiblížení materiálu na místo montáže
• Uložení kabeláže do provedených výkopů
• Výstavba nového energetického zařízení
• Zához výkopů
• Provedení demontáží nahrazeného stávajícího zařízení.
• Konečná úprava terénu a uvedení do původního stavu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

00666530

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

obec Staňkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

700 000,- bez DPH (850 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Staňkov, Obecní úřad

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dlouhý Václav, Zastupitel uvolněný - starosta

Kontaktní e-mail: starosta.oustankov@seznam.cz

Kontaktní telefon: 384 797 242

Kontaktní datová schránka: 4rbed5f

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Staňkov - obnova VO a rozhlasu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap