Spytihněv - Komplexní revitalizace centra obce I. etapa - vícepráce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Spytihněv - Komplexní revitalizace centra obce I. etapa - vícepráce zadávané zadavatelem Obec Spytihněv. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Spytihněv

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Spytihněv - Komplexní revitalizace centra obce I. etapa - vícepráce

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky: Provedení víceprací a méněprací pro řádné dokončení stavebních prací a související projektové a inženýrské činnosti na stavební práce revitalizace a vybudování komunikací o délce 578 m, regenerace veřejné zeleně o ploše 2160 m2, vybudování veřejného osvětlení, osazení klidových zón mobiliářem, vybudování 29 parkovacích stání pro osobní automobily. Tyto vícepráce a méněpráce jsou podloženy změnovými listy, které bude uchazeč povinen ocenit. Z důvodů, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, hodlá zadavatel uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se stávajícím zhotovitelem stavby.
Smlouva původní veřejné zakázky byla uzavřena dne 8.9.2015.
Stavební práce budou provedeny za shodných obchodních podmínek, jako jsou obchodní podmínky stanovené pro předmět plnění veřejné zakázky a za jednotkové ceny jako jsou v původní veřejné zakázce (v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou uzavřené smlouvy o dílo).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Spytihněv - Komplexní revitalizace centra obce I. etapa - vícepráce.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dodatek č. 1 k SoD 15. 12. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 15. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap