Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice – Spomyšl

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice – Spomyšl zadávané zadavatelem Obec Spomyšl. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Spomyšl

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice – Spomyšl

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba nových částí. Objekt je umístěn na parcelách p. č. 432/1, 540 a st. 158 k. ú. Spomyšl. přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Jiřím Čermákem, se sídlem 17.listopadu 408, Mělník, IČO: 10235205

POZOR ! u této zakázky je elektronický příjem nabídek na adrese:

https://eveza.cz/profil-zadavatele/obec-spomysl/elektronickyprijem/21819

Detailní popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

Externí odkaz na bližší informace

https://eveza.cz/profil-zadavatele/obec-spomysl/elektronickyprijem/21819

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 851 351,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 677 863,29 bez DPH (11 710 214,58 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

28. 3. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TNT Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Lapeš

Kontaktní e-mail: lapes@tntconsulting.cz

Kontaktní telefon: 776637077

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice – Spomyšl.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap