Obytný soubor Spomyšl „U trafa v obci Spomyšl“ Komunikace a zpomalovací práh

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obytný soubor Spomyšl „U trafa v obci Spomyšl“ Komunikace a zpomalovací práh zadávané zadavatelem Obec Spomyšl. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Spomyšl

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obytný soubor Spomyšl „U trafa v obci Spomyšl“ Komunikace a zpomalovací práh

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba komunikace a chodníků v obytné zóně U Trafa v obci Spomyšl. Komunikace je navržena v šířce v min. 6m a délce 69,95m. Chodník bude dlouhý 43m a široký 2m. Komunikace i chodník budou z betonové dlažby. Dotčený pozemek: k. ú. Spomyšl parc. č. 18/1. Dále předmětem zakázky je vybudování dlouhého zpomalovacího prahu na komunikaci III/246 33 u vjezdu do obce Spomyšl. Práh bude dlouhý 10 m i s nájezdy a bude vybudován na celou šířku stávající komunikace. Výška prahu bude 150 mm. Po vybudování zpomalovacího prahu bude osazeno svislé dopravní značení a nastříkáno vodorovné dopravní značení. Dotčený pozemek: k. ú. Spomyšl parc. č. 443.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

916 651,96 bez DPH (1 109 148,92 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 3. 2017, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obytný soubor Spomyšl „U trafa v obci Spomyšl“ Komunikace a zpomalovací práh.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Uzavřená smlouva o dílo 28. 4. 2017 Zobrazit
Dodatek č.1 k SOD 19. 7. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obytný soubor Spomyšl „U trafa v obci Spomyšl“ Komunikace a zpomalovací práh zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. (28177851) Dodavatel 1 109 148,92 Kč vč. DPH
916 651,96 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap