Stavební úpravy obecního domu - změna účelu užívání na mateřskou školku a obchod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy obecního domu - změna účelu užívání na mateřskou školku a obchod zadávané zadavatelem Obec Sobotovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sobotovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy obecního domu - změna účelu užívání na mateřskou školku a obchod

Předmět veřejné zakázky

• Zateplení a rekonstrukce objektu:
- zateplení obvodového pláště,
- zateplení stropních konstrukcí,
- zateplení podlahy nad terénem,
- výměna otvorových prvků,
- změna dispozice, zednické a bourací práce,
- sanace krovu, výměna střešní krytiny.
• Výměna zdroje:
- zřízení plynové přípojky,
- výměna zdroje vytápění na dva kondenzační kotle s plynulou regulací výkonu min. 19 kW pro MŠ a min.13 kW pro prodejnu,
- otopná soustava.
• Vzduchotechnika
• Elektroinstalace
• ZTI - voda, kanalizace
• Plynoinstalace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Sobotovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TENDRA spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@tendra.cz

Kontaktní telefon: +420 702 144 965

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy obecního domu - změna účelu užívání na mateřskou školku a obchod.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná výzva 10. 11. 2017 Zobrazit
Textová část zadávací dokumentace 10. 11. 2017 Zobrazit
Přílohy 1-6 k Textové části zadávací dokumentace 10. 11. 2017 Zobrazit
Příloha 7 k Textové části zadávací dokumentace - SoD 10. 11. 2017 Zobrazit
Projektová dokumentace 10. 11. 2017 Zobrazit
Výkaz výměr 10. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 20. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 21. 11. 2017 Zobrazit
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 24. 11. 2017 Zobrazit
Přílohy k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 24. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 24. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 29. 11. 2017 Zobrazit
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 29. 11. 2017 Zobrazit
Zpráva posouzení a hodnocení nabídek_1. a 2. část 21. 12. 2017 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 21. 12. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 5. 2. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 6. 2. 2018 Zobrazit
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti 8. 2. 2018 Zobrazit
Dodatek k SoD č. 2 27. 6. 2018 Zobrazit
Dodatek k SoD č.1 3. 7. 2018 Zobrazit
ZL1 3. 7. 2018 Zobrazit
ZL2 3. 7. 2018 Zobrazit
ZL3 3. 7. 2018 Zobrazit
ZL4 3. 7. 2018 Zobrazit
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 17. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o konečné ceně zakázky 9. 8. 2018 Zobrazit
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace-CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008198 15. 10. 2018 Zobrazit
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace -CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006863 15. 10. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap