Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu ve Smržově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu ve Smržově zadávané zadavatelem Obec Smržov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Smržov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu ve Smržově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu obecního úřadu v obci Smržov, tím se rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla a rovněž zajištění úspěšné kolaudace stavby jménem objednatele.
Stavební úpravy se týkají vlastní budovy obecního úřadu a představují výměnu oken, vchodových a vnitřních dveří, vybudování rozvodu plynu, instalaci plynového kotle a radiátorů k zajištění vytápění budovy i přístavby. Přístavba nahradí stávající nevyhovující a zchátralé zázemí a bude sloužit k uložení obecní techniky a obecního materiálu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

221560

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Obecní úřad ve Smržově, Smržov 11, 503 03 Smiřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 461 386,- bez DPH (2 953 663,20 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 883 521,- bez DPH (2 260 225,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 746 343,91 bez DPH (2 095 613,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu ve Smržově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 4. 2013 Zobrazit
Dodatek smlouvy o dílo 24. 4. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu ve Smržově zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
M-SILNICE a.s. (42196868) Dodavatel 2 260 225,- Kč vč. DPH
1 883 521,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu ve Smržově zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
GEOŠRAFO s.r.o. (64793036)
A-OKNA s.r.o. (25501461)
F i L u p - elektro, spol. s r.o. (47450614)
Marek Vyleťal (73641391)
Zdeněk Nebeský (12977420)
STAVOTERM NB s.r.o. (27486800)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap