Rozšíření kanalizace Smržov včetně přípojek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření kanalizace Smržov včetně přípojek zadávané zadavatelem Obec Smržov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Smržov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření kanalizace Smržov včetně přípojek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílné splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek. Nově navržená kanalizace ve Smržově je splašková, oddílná a gravitační. Veškeré splaškové vody budou svedeny na novou centrální mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která bude umístěna v nejnižším místě obce mimo zástavbu. Nová kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace DN300 v šachtě Š4AG

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

obec Smržov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 800 000,- bez DPH (4 598 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 400 698,- bez DPH (4 114 845,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2020, 17:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření kanalizace Smržov včetně přípojek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 25. 3. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření kanalizace Smržov včetně přípojek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavoka Kosice, a.s. (25275119) Dodavatel 4 114 845,- Kč vč. DPH
3 400 698,- Kč bez DPH
GASCO spol. s r.o. (15049035) Uchazeč 4 396 066,- Kč vč. DPH
3 633 112,- Kč bez DPH
KVIS Pardubice a.s. (46506934) Uchazeč 4 544 016,- Kč vč. DPH
3 755 385,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap