Přílohy k zakázce

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Veřejné osvětlení v obci Smilovice zadávané zadavatelem Obec Smilovice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy k zakázce

Popis informace či souboru

Přílohy zip:
1. Krycí list
2. Čestné prohlášení
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Výkaz výměr 1. část – xls
5. Výkaz výměr 2. část - xls
6. Katalogový list PreLED 2G
7. Projektová dokumentace (DPS) pro 1. část
8. Situace pro 2. část
9. Územní rozhodnutí
Příloha na vyžádání:
10. Dokladová část k územnímu rozhodnutí
Zájemce o tuto přílohu požádá emailem zaslaným na adresu: ou-smilovice@smilovice.cz
kde do „předmětu zprávy“ uvede název této zakázky. Příloha s ohledem na velikost mu bude poskytnuta formou odkazu ke stažení.

Datum uveřejnění

18. 2. 2022

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap