Energetické úspory - ZŠ Slatina nad Zdobnicí (JŘBÚ 2)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úspory - ZŠ Slatina nad Zdobnicí (JŘBÚ 2) zadávané zadavatelem Obec Slatina nad Zdobnicí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Slatina nad Zdobnicí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetické úspory - ZŠ Slatina nad Zdobnicí (JŘBÚ 2)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na akci "Energetické úspory - ZŠ Slatina nad Zdobnicí".
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou zadávány témuž dodavateli, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky. Popis dodatečných prací je uveden v zadávací dokumentaci.
Dodatek ke smlouvě o dílo vzniklý z této zakázky obsahuje i méněpráce a vícepráce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-2, 42512300-1

Místo plnění veřejné zakázky

Slatina nad Zdobnicí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 422,71 bez DPH (18 661,48 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

15 422,71 bez DPH (18 661,48 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

15 422,71 bez DPH (18 661,48 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetické úspory - ZŠ Slatina nad Zdobnicí (JŘBÚ 2).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZŠ Dodatek č.3 k SoD a výkaz výměr 31. 8. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavetele 31. 8. 2015 Zobrazit
dodatek č. 3 31. 8. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Energetické úspory - ZŠ Slatina nad Zdobnicí (JŘBÚ 2) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Tomáš Kozel - Stavební firma (72844078) Dodavatel 18 661,48 Kč vč. DPH
15 422,71 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap