Obec Skřípov - Rekonstrukce bytového domu Skřipov č.p. 354 a 355

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Skřípov - Rekonstrukce bytového domu Skřipov č.p. 354 a 355 zadávané zadavatelem Obec Skřípov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Skřípov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Skřípov - Rekonstrukce bytového domu Skřipov č.p. 354 a 355

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební úpravy bytového domu s 12-ti bytovými jednotkami situovaného v obci Skřípov č.p. 354 a 355. Objekt je samostatně stojící budova se dvěma nadzemními podlažími, s jedním částečně podzemním podlažím se skladovými prostory a obytným podkrovím. Střecha objektu je sedlová s valbami. Realizace domu probíhala okolo roku 1977.
V navrhovaném řešení bude provedeno zateplení objektu kontaktním vnějším zateplovacím
systémem na fasádě, nevyhovující výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové s izolačním prosklením, bude zateplena podlaha bytů 1NP k suterénu, střecha bude rozebrána na nosnou konstrukci, bude provedeno zateplení z vnější strany a provedena nová střešní krytina a nový sádrokartonový podhled.
S novým zateplením fasády získá objekt i nové barevné řešení – předpokládá se řešení ve 2 barvách (cihlová-bílá), na soklu bude použita mozaiková omítka se zvýšenou odolností proti vlhkosti.
Veškeré zachovávané zámečnické prvky kotvené do konstrukce objektu, příp. bezprostředně navazující na objektu budou v potřebném rozsahu upraveny a po očištění opatřeny novými nátěry. Dále bude proveden nový okapový chodník z kačírku. Klempířské prvky budou řešeny z lakovaného pozinkovaného plechu s PE nástřikem.
Řešení vegetačních úprav není předmětem projektu. Stávající vzrostlá zeleň zůstane zachována a bude při realizaci stavebních opatření chráněna. Stávající řešení přístupových ploch a komunikací z hlediska bezbariérových přístupů zůstává stejné, nemění se.
Dispoziční řešení dotčeného objektu se nemění.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-930852556-0/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-930852556-0

Poznámka

Nabídky lze podávat prostřednictvím systému NEN, odkaz webového rozhraní níže.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Skřípov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 622 637,87 bez DPH (5 316 033,55 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JD-dotace s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Dobiáš

Kontaktní e-mail: info@jd-dotace.cz

Kontaktní telefon: 776788970

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Skřípov - Rekonstrukce bytového domu Skřipov č.p. 354 a 355.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Skřípov - Rekonstrukce bytového domu Skřipov č.p. 354 a 355 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KEMOstav s.r.o. (06041167) Dodavatel 4 038 389,54,- Kč Kč vč. DPH
3 511 643,08,- Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap