Obec Skřípov - Půdní vestavba bytů s přístavbou Skřípov 48

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Skřípov - Půdní vestavba bytů s přístavbou Skřípov 48 zadávané zadavatelem Obec Skřípov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Skřípov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Skřípov - Půdní vestavba bytů s přístavbou Skřípov 48

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební úpravy objektu prodejny smíšeného zboží, jednopodlažního, s nevyužitým půdním prostorem pod sedlovou střechou. Objekt je samostatně stojící ve svažitém terénu, situovaný v centru zastavěné části obce podél krajské silnice III.třídy č.36619. K objektu přiléhá pozemek p.č.147 - zahrada. Objekt je od silnice oddělen zeleným zatravněným pásem. Záměrem zadavatele je upravit nevyužité prostory na nájemní byty, které by přispěly k vyřešení nedostatku bytů v obci. Vzniknou zde celkem 4 bytové jednotky, odpovídajícím požadavkům ČSN 73 4301 „Obytné budovy“. Stavební práce je zapotřebí provádět tak, aby nedošlo k omezení provozu místní prodejny nebo pouze k nezbytně nutnému přerušení s ohledem na technologickou náročnost provedení stavby. Zejména je kladena povinnost zhotovitele na nepřetržitou bezpečnost osob vstupujících do objektu (zákazníci prodejny, zaměstnanci prodejny apod.).

Jedná se o stavební i technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Opletal, Březský vrch 695, 798 52 Konice, IČ: 42285771.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-928639678-0/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-928639678-0

Poznámka

Nabídky lze podávat prostřednictvím systému NEN, odkaz webového rozhraní níže.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Skřípov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 203 761,82 bez DPH (9 483 387,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JD-dotace s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Dobiáš

Kontaktní e-mail: info@jd-dotace.cz

Kontaktní telefon: 776788970

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Skřípov - Půdní vestavba bytů s přístavbou Skřípov 48.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap