Vypracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ Škrdlovice č. p. 110

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ Škrdlovice č. p. 110 zadávané zadavatelem Obec Škrdlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Škrdlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ Škrdlovice č. p. 110

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky a plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je technické řešení a projektová příprava rekonstrukce budovy Základní a mateřské školy Škrdlovice č. p. 110. Jedná se o stavbu občanského vybavení pro vzdělávání, která se nachází na pozemku p. č. 114 v kat. území Škrdlovice. Maximální kapacita žáku v ZŠ je 48 žáků a maximální kapacita MŠ je 27 dětí. Půdorysný plán budovy ZŠ a MŠ Škrdlovice je přílohou výzvy, jako podklad pro vytvoření představy o dispozici budovy č. p. 110. Přílohou výzvy je také průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 110 Obce Škrdlovice včetně protokolu o šetření výskytu zvýšené objemové aktivity radonu v objektu MŠ Škrdlovice č. p. 110 a (viz. přílohy č. 5–7).

Předmětem je zpracování projektové dokumentace (stavební, architektonické, statické řešení, zpracování všech projektových profesí, tj. ZTI, elektro + osvětlení s výpočtem, vytápění, PBŘ, úpravy rozvodů TZB atd.). Jedná se o vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného stavebního povolení (DSP) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všech souvisejících činností. Předmětem veřejné zakázky jsou také inženýrské činnosti za účelem vydání společného stavebního povolení. Dále vyřízení pravomocného povolení stavby, v tomto případě společné stavební povolení. Ve výzvě a jejích přílohách jsou sepsány součásti a podmínky předmětu veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 11. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek

6. 1. 2020, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Hana Sochorová

Kontaktní e-mail: starosta@skrdlovice.cz

Kontaktní telefon: 602 420 987

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ Škrdlovice č. p. 110.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap