Stavební úpravy Obecního domu, Skotnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy Obecního domu, Skotnice zadávané zadavatelem Obec Skotnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Skotnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy Obecního domu, Skotnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy Obecního domu, Skotnice“. Předmětem stavebních prací je obnova stávající fasády, výměna střešní krytiny, odstranění stávajícího krovu nad hlavní částí budovy a vybudování krovu nového, prodloužení stávajícího přístřešku a vybudování nového přístřešku u zadního vstupu pro zaměstnance, odstranění 5 stávajících komínových těles pod úroveň střešní konstrukce a jejich zaslepení, výměna stávajících dřevěných oken a místo stávajícího okenního otvoru bude vybourán nový dveřní otvor. Předmětem stavebních prací je dále zhotovení bleskosvodu a dalších prací vymezených níže uvedenou projektovou dokumentací a soupisem stavební prací, dodávek a služeb. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212000-6; 45422000-1; 45261310-0; 45421000-4; 45261910-6

Místo plnění veřejné zakázky

Skotnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 405 200,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 995 173,- bez DPH (4 834 159,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy Obecního domu, Skotnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo včetně příloh 24. 8. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1. 12. 2017 Zobrazit
Konečná faktura zhotovitele č. 2017/0243 29. 12. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap