Senec u Rakovníka, splašková kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Senec u Rakovníka, splašková kanalizace zadávané zadavatelem Obec Senec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Senec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Senec u Rakovníka, splašková kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nově navržený kanalizační systém, který zajistí gravitační odvádění splaškových vod od jednotlivých nemovitostí v obci Senec. Nová kanalizace bude napojena na stávající kanalizační řad v obci, který je napojen čerpáním na stávající kanalizaci v Lubné, odkud je provedeno napojení na městskou kanalizaci v Rakovníku. V roce 2006 a 2007 probíhala modernizace čistírny odpadních vod. Kapacita čistírny je dostatečná a lze připojovat okolní obce. Po dokončení stavby a napojení odbočení z řadu se výrazně zlepší kvalita vody v potoce, kam jsou převážně vyústěné přepady z jímek a septiků. V samostatné investici bude řešené odbočení z řadu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

513452

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2015-000044

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Senec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

31 951 133,94 bez DPH (38 660 872,07 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 8. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: IS engineering s.r.o.

Kontaktní e-mail: info@iseng.cz

Kontaktní telefon: +420 569 433 042

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Senec u Rakovníka, splašková kanalizace.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap