Snížení prašnosti ze zpevněných cest v Sedlnicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení prašnosti ze zpevněných cest v Sedlnicích zadávané zadavatelem Obec Sedlnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sedlnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení prašnosti ze zpevněných cest v Sedlnicích

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o akci dotačně podpořenou z Operačního programu Životní prostředí, resp. ze strukturálních fondů EU. Realizací projektu dojde k dodávce zařízení - komunálního stroje pro úklid zpevněných komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Sedlnice. Významnou součástí pořízeného stroje bude i sací nástavba včetně ruční hadice a boční kartáče včetně trysek zkrápění. Předmětem veřejné zakázky je pořízení výše zmíněného úklidového vozu s příslušenstvím.

Bližší popis předmětu plnění viz zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/401347

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

354687

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42995000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 410 000,- bez DPH (1 706 100,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 157 000,- bez DPH (1 399 970,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 157 000,- bez DPH (1 399 970,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

18. 6. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jakub Kučera

Kontaktní e-mail: kucera@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 777 013 046

Kontaktní datová schránka: z3haxtz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení prašnosti ze zpevněných cest v Sedlnicích.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap