Oprava místní komunikace 1c v obci Sedlnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace 1c v obci Sedlnice zadávané zadavatelem Obec Sedlnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sedlnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace 1c v obci Sedlnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Oprava místní komunikace 1c v obci Sedlnice“. Předmětem stavebních prací je položení nového asfaltového koberce na místní komunikaci 1c v obci Sedlnice (označení dotčené komunikace je uvedeno v příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky) v celkovém rozsahu 6200 m2. Podrobný rozsah prací je stanoven soupisem prací, který tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6; 45233223-8

Místo plnění veřejné zakázky

Sedlnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 392 598,40 bez DPH (1 685 044,06 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace 1c v obci Sedlnice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap