Snížení emisí a spotřeby energie v objektech OÚ a KD Sedliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení emisí a spotřeby energie v objektech OÚ a KD Sedliště zadávané zadavatelem Obec Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení emisí a spotřeby energie v objektech OÚ a KD Sedliště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci projektu „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OÚ A KD SEDLIŠTĚ“, který bude realizován v případě spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem stavebních prací je zejména provedení kontaktního zateplovacího systému vč. výměny otvorů. Zároveň je předmětem zakázky dodávka tepelného plynového čerpadla s minimálními technickými parametry stanovenými v projektové dokumentaci. Stavba bude prováděna na stávajících objektech číslo popisné 271 a 373 v Sedlištích, parcela č.st. 353 a st. 420, které jsou součástí občanské vybavenosti obce (obecní úřad a kulturní dům). Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.dobrazakazka.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Sedliště, k.ú. Sedliště ve Slezsku

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 3. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2012, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení emisí a spotřeby energie v objektech OÚ a KD Sedliště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky 30. 3. 2012 Zobrazit
Dodatečná informace č.1 11. 4. 2012 Zobrazit
Dodatečná informace č.2 14. 5. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap