Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku zadávané zadavatelem Obec Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky na stavební práce zadávané jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. pod označením „Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku“ je vybudování sociálního zařízení a sportoviště u areálu základní školy. Součástí bude běžecká dráha s doskočištěm, vrh koulí, tenisový kurt, víceúčelové hřiště, včetně ochranného oplocení a přístupového chodníku.
Stavba bude předložena ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 7 – Projektová dokumentace, v příloze č. 8 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a v příloze č. 1 – Obchodní podmínky zadávací dokumentace.


Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212200-8

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Sedliště ve Slezsku, parcely č. 745/2, 745/1, 744/2, 744/3, 807/1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 072 927,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733125422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PROSTAVBY a.s. (27713130) Dodavatel 8 457 048,62 Kč vč. DPH
6 989 296,38 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
MORCINEK s.r.o. (25881370)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap