Kanalizace splašková, obec Sedlec – III. Etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace splašková, obec Sedlec – III. Etapa zadávané zadavatelem Obec Sedlec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sedlec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace splašková, obec Sedlec – III. Etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je odkanalizování obce Sedlec novou stokovou sítí splaškové kanalizace v horní části obce (Celková délka 2025,8 m gravitační kanalizace, 528 m prodloužení kanalizačních přípojek, 1 ks čerpací stanice odpadních vod a výtlačné potrubí 59,3m). Součástí stokových sítí je i odbočení pro stávající kanalizační přípojky od nemovitostí. Nová stoková kanalizace je napojena na stávající přívodní stoku a stávající ČOV Sedlec. Předmětem jsou i další činnosti vyplývající z realizační dokumentace stavby a zadávací dokumentace.

Poznámka

Otevřené řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400 – 6; 45232423 – 3; 71250000 – 5; 45233142 – 6;

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Sedlec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 331 274,40 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

26. 5. 2014, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace splašková, obec Sedlec – III. Etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap