Rekonstrukce objektu na komunitní dům v Šanově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu na komunitní dům v Šanově zadávané zadavatelem Obec Šanov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Šanov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu na komunitní dům v Šanově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu pro občanskou vybavenost. Tento objekt bude sloužit jako bytový komunitní dům pro seniory s 12 byty, komunitní místností pro společná setkávání. Vchod bude upraven vybudováním nájezdové rampy a dále bude u severní štítové zdi provedeno vyzdění výtahové šachty. Konstrukčně je stavba navržena jako tuhá konstrukce pevně spojená se zemí základem. Konstrukce stavby bude provedena zděnou technologií, stropy betonové a keramické prefabrikované, střecha sedlová s pálenou taškovou krytinou. Na vstupní části o jednom nadzemním podlaží bude rekonstruována stávající plochá střecha provedením nové povlakové krytiny se zateplením. Dále budou provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé a vnitřní plynoinstalace.
Všechny byty budou řešeny jako byty upravitelné. Blíže viz Projektová dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

516875

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 414 622,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

18. 9. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu na komunitní dům v Šanově.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap