Obec Šanov - moderní obec s moderní infrastrukturou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Šanov - moderní obec s moderní infrastrukturou zadávané zadavatelem Obec Šanov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Šanov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Šanov - moderní obec s moderní infrastrukturou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit vedoucích k obnově a rozvoji obce Šanov. Konkrétně se jedná o rekonstrukci místních komunikací včetně opěrné zídky a voděpropustných komunikací (chodníků). Veřejná zakázka se skládá ze dvou částí:

Část I: Místní komunikace a chodník – ulice Nová
Projektová dokumentace řeší stavební úpravu místní komunikace a chodníku v ulici Nová v obci Šanov. Tuto PD tvoří jeden stavební objekt, který je rozdělen na tři části: silnice , místní komunikace a chodníky a sjezdy.
Část II: Místní komunikace, chodník a opěrná zeď
Projektová dokumentace stavby řeší dopravní napojení zástavby RD v dané lokalitě na nezpevněnou místní komunikaci včetně jejího připojení na silnici III/49519, výstavbu chodníku podél této silnice a výstavbu opěrné zdi oddělující místní komunikaci od chodníku. Tato PD je rozdělena na 3 stavební objekty:
• SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy
• SO 02 – Chodník a sjezdy
• SO 03 – Opěrná zeď

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Šanov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 970 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

21. 2. 2013, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Knotová

Kontaktní e-mail: investa@tiscali.cz

Kontaktní telefon: 572 540 131

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Šanov - moderní obec s moderní infrastrukturou .

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap