Cykloturistická trasa Šanov – Horná Súča, II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cykloturistická trasa Šanov – Horná Súča, II. etapa zadávané zadavatelem Obec Šanov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Šanov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cykloturistická trasa Šanov – Horná Súča, II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba zpevněné účelové komunikace, která je vedena v trasách nezpevněných polních a lesních cest na katastrálním území Šanov v lokalitě „Uhliště – Na Koncích“. Účelová komunikace je navržena jako zpevněná účelová komunikace, která bude sloužit nejenom pro cykloturistický ruch, ale i jako přístupová komunikace k památníku padlých amerických letců z letecké bitvy nad Bílými Karpaty z II. světové války a také jako přístupová komunikace pro zemědělské hospodaření na okolních zemědělských a lesních pozemcích. Celková délka navrženého úseku je 2081,26 m, celková plocha zpevněné vozovky včetně výhyben a hospodářských sjezdů na pozemky mimo ÚK je 7179,29 m2.

Poznámka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: celkem 9 200 000,- Kč bez DPH z toho:
- předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky: 9 000 000,- Kč bez DPH
- vyhrazená změna závazků: 200 000,- Kč bez DPH
Název programu Operační program přeshraniční spolupráce SR – ČR
Název projektu Spoznaj prírodné a kultúrné bohatstvo svojho suseda na bicykli
Registrační číslo projektu NFP304020C981

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017032

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

stavební práce 45000000-7; výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45233000-9; výkopové a zemní práce 45112000-5; architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 200 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 648 040,- bez DPH (12 884 128,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 9. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alexandra Černá

Kontaktní e-mail: alexandra.cerna@mciservis.eu

Kontaktní telefon: 573035066

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cykloturistická trasa Šanov – Horná Súča, II. etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap