Stezka pro pěší a cyklisty Sadová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stezka pro pěší a cyklisty Sadová zadávané zadavatelem Obec Sadová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sadová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stezka pro pěší a cyklisty Sadová

Předmět veřejné zakázky

Stavební práce - Vybudování stezky pro pěší a cyklisty v obci Sadová na p. č. 260/2, 550/2, 549, 552/1, 272/1, 539/1, 552/4, 589/11, 539/33, 524/5, 609/1, 524/3, 331/2 a zhotovení kanalizační stoky S-1 DN 600 pod úsekem stezky č.2, vše v kat. úz. Sadová u Sovětic

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Sadová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 657 241,26 bez DPH (6 845 261,92 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 069 288,- bez DPH (4 923 838,48 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 195 974,51 bez DPH (5 077 129,16 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum evropského projektování a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Frýda

Kontaktní e-mail: fryda@cep-rra.cz

Kontaktní telefon: 499 420 407

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stezka pro pěší a cyklisty Sadová.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap