ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - RYNOLTICE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - RYNOLTICE zadávané zadavatelem Obec Rynoltice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rynoltice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - RYNOLTICE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zpracování územního plánu obce Rynoltice v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), a dále v souladu s prováděcími vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Územní plán bude zpracován dle projednaného dokumentu Zadání - Územní plán Rynoltice, který je součástí zadávací dokumentace této zakázky.
Součástí předmětu zakázky budou též následující činnosti:
 účast na společném jednání o návrhu územního plánu (§ 50 a § 51 stavebního zákona),
 úprava návrhu územního plánu a jeho odůvodnění po společném jednání ve smyslu ustanovení § 50 a § 51 stavebního zákona,
 účast na veřejném projednání návrhu územního plánu (§ 52 stavebního zákona) a jeho prezentace, včetně případných opakování,
 úpravy návrhu územního plánu a jeho odůvodnění po veřejném projednání.
Pořizovatelem územního plánu je MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC, úřad územního plánování.
Klasifikace předmětu zakázky dle číselníku CPV:
71410000-5 Územní plánování

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71410000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Rynoltice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH (726 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

22. 1. 2020, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Rynoltice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Vacek

Kontaktní e-mail: starosta@rynoltice.cz

Kontaktní telefon: +420602601631

Kontaktní datová schránka: pzfawug

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - RYNOLTICE.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap