Víceúčelové hřiště Rynoltice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Víceúčelové hřiště Rynoltice zadávané zadavatelem Obec Rynoltice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rynoltice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Víceúčelové hřiště Rynoltice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních a stavebně-montážních prací, souvisejících činností (služeb) a poskytnutí souvisejících dodávek nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení díla ve smluvním termínu, a k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků pro stavbu s názvem „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ RYNOLTICE“ (dále jen "stavba"). Obsahem stavby je provedení výstavby nového sportovního multifunkčního hřiště v místě původních školních dílen. Základní rozměry jsou dány místem stavby, na základě dané lokality byl proveden návrh multifunkčního hřiště doplněného o skok daleký ve zkráceném rozběhu. Multifunkční hřiště s lajnováním a prvky pro malou kopanou 30x14 m, košíkovou, volejbal, vybíjenou 18x9 m, tenis 23,77x10,77 m. Povrch multifunkčního hřiště vč. výběhů bude proveden z umělé trávy s křemičitým vsypem v tl. 20mm, vlákno fibrilované, materiál polyethylen, min. celková hmotnost 2000g/m2, položená na štěrkovém podkladu. Hřiště bude doplněno o přístupový chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm do štěrkového lože.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracoval jako hlavní projektant Ing. Radomír Hladký, projektová činnost ve výstavbě, IČO: 75228548, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0501145.
V případě, že zadávací dokumentace, projektová dokumentace, položkový soupis prací, případně jejich přílohy, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení zboží, materiálů či technických zařízení, umožňuje zadavatel pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.rynoltice.cz/?p=7550

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Rynoltice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 442 000,- bez DPH (1 744 820,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 248 248,59 bez DPH (1 510 380,79 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 248 248,59 bez DPH (1 510 380,79 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2019, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Rynoltice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Vacek

Kontaktní e-mail: starosta@rynoltice.cz

Kontaktní telefon: +420602601631

Kontaktní datová schránka: pzfawug

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Víceúčelové hřiště Rynoltice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap