Obnova místních komunikací v obci Rynoltice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova místních komunikací v obci Rynoltice zadávané zadavatelem Obec Rynoltice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rynoltice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova místních komunikací v obci Rynoltice

Předmět veřejné zakázky

- Předmětem zakázky je rekonstrukce 3 poškozených MK v centru obce Rynoltice, které jsou v nevyhovujícím stavu. V rámci oprav bude proveden nový jednotný asfaltový povrch vč. podkladních vrstev. Délka opravovaných komunikací je cca 396 m. Více viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4 ZD) a Výkaz výměr (Příloha č. 2 ZD). Dotčené pozemky p. č. 1541/8, 1958/10, 2152/3, 2162 v k. ú. Rynoltice a p. č. 2070, 2244/1, 2244/2 v k. ú. Polesí u Rynoltic.
- Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č. 2 (výkaz výměr) a příloze č. 4 (projektová dokumentace) této zadávací dokumentace.
- Uchazeč je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací a v případě, že bude vybrán realizovat dílo, realizovat dílo tak, aby bylo v souladu s PD a splňovaly technické parametry podmínky definované v projektové dokumentaci.
- Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy materiálů, nebo výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (užití výrobků a materiálů jiných obchodních značek, nebo výrobců při zachování technických a kvalitativních parametrů).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Rynoltice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 555 794,- bez DPH (1 882 510,74 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 438 828,80 bez DPH (1 740 982,84 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2021, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Rynoltice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Vacek

Kontaktní e-mail: starosta@rynoltice.cz

Kontaktní telefon: +420602601631

Kontaktní datová schránka: pzfawug

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova místních komunikací v obci Rynoltice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 14. 10. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap