II. Výzva - Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II. Výzva - Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13 zadávané zadavatelem Obec Rynoltice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rynoltice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II. Výzva - Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13, na p.p.č. 2016/3, k.ú. Rynoltice, úsek – od „esíčka“ po křižovatku u Jítravy.
V rámci zakázky bude proveden řez stávajících dlouhodobě zanedbaných ovocných stromů, odstranění nevhodných dřevin a dosadba 52 ks různých druhů vysokokmenu listnatých stromů (bříza bělokorá, jeřáb ptačí a jeřáb břek, ořešák královský, hrušeň obecná a dub letní). Výsadba ovocného rozvětveného vysokokmenu v počtu 13 ks a výsadba listnatého stromu, ok 6-8 cm, rozvětvený, s balem v počtu 39 ks. Množství dosazených stromů a jejich umístění je omezeno stávajícím nadzemním vedením a jeho ochranným pásmem (VVN, VN).
Individuální výsadba dřevin zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály, jako jsou vytyčení výsadeb, (příprava půdy), vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba, sazenice, mulčování výsadby, povýsadbový řez, kotvení, ochrana kmene, zálivka, hnojení, materiál pro výsadbu (substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu, mulč, hnojivo), likvidace zeminy zbylé po výměně.
Výsadby budou provedeny v souladu se standardy AOPK ČR SPPK A02 001 Výsadba stromů, SPPK C03 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.

• Požadavky na kotvení stromů a ochranu kmínků:
Počet kůlů: 3
Průměr kůlů: 6 cm
Zpevnění ráhny: Ano
Způsob ochrany proti okusu: pletivo

• Počty dřevin jsou následující:
DBL (dub letní): 1 ks
JR (jeřáb ptačí, jeřáb břek): 22 ks
BR (bříza bělokorá): 16 ks
HR (hrušeň obecná): 4 ks
OŘ (ořešák královský): 9 ks

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77315

Místo plnění veřejné zakázky

Rynoltice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

111 570,25 bez DPH (135 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2021, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Rynoltice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Vacek

Kontaktní e-mail: starosta@rynoltice.cz

Kontaktní telefon: +420 602 601 631

Kontaktní datová schránka: pzfawug

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II. Výzva - Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap