Novostavba mateřské školy v Rynárci II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Novostavba mateřské školy v Rynárci II zadávané zadavatelem Obec Rynárec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rynárec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Novostavba mateřské školy v Rynárci II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Novostavba mateřské školy v Rynárci II“. Mateřská škola je navržena jako samostatně stojící přízemní objekt, pravidelného půdorysu. Zastřešení je řešeno dřevěným krovem z příhradových sbíjených vazníků. Objekt bude založen na betonových pasech. Svislé konstrukce budou provedeny z keramického kusového zdiva. Okna a vchodové dveře budou plastové, z vnitřní strany v bílém provedení, z vnější strany v dřevodekoru. V rámci stavby budou provedeny nové přípojky na inženýrské sítě – přípojka NN, STL přípojka, vodovodní a kanalizační přípojka. Bude provedeno oplocení objektu a bude vybudována zpevněná plocha pro odstavení osobních automobilů.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY 394 01, okres Pelhřimov“ vypracované PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. v červnu 2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Poznámka

Prohlídka místa plnění proběhne dne 03. 05. 2017. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je 03. 05. 2017 v 10:00 hod na adrese Rynárec 24, 394 01 Rynárec. V rámci prohlídky místa plnění se neposkytuje žádné vysvětlení zadávací dokumentace. Účastníci budou vpuštěni a provedeni místem plnění laikem. Jakékoliv dotazy vzniklé před, v průběhu nebo po prohlídce místa plnění musí účastníci podat písemně dle zadávacích podmínek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. RYNÁREC, parc. č.. 338/12, parc. č. 6/6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 633 778,29 bez DPH (20 126 871,73 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

11 442 822,- bez DPH (13 845 815,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPA Tender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Hájková

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Kontaktní telefon: +420 542 211 083

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Novostavba mateřské školy v Rynárci II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 19. 4. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 Výkaz výměr 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 19. 4. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 25. 4. 2017 Zobrazit
Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 2. 5. 2017 Zobrazit
Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 5. 5. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Původní požárně bezpečnostní řešení 5. 5. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - výkaz výměr ve znění tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace 5. 5. 2017 Zobrazit
Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 12. 5. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4- výkaz výměr ve znění tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace 12. 5. 2017 Zobrazit
Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 22. 5. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 5- výkaz výměr ve znění tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace 22. 5. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 29. 5. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 13. 6. 2017 Zobrazit
Smlouva s dodavatelem 24. 7. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 24. 7. 2017 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 0. 0. 0000 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 8. 8. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Novostavba mateřské školy v Rynárci II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou (60838531) Uchazeč 15 478 798,43 Kč vč. DPH
12 792 395,40 Kč bez DPH
Sdružení Bačina stavební firma a.s. a Bačina s.r.o. (první účastník sdružení Bačina stavební firma a.s., U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov a druhý účastník sdružení Bačina s.r.o., Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha 10 (63278944) Uchazeč 17 178 907,02 Kč vč. DPH
14 197 443,82 Kč bez DPH
INEX Moravské Budějovice, s.r.o. (48531235) Uchazeč 18 940 735,- Kč vč. DPH
15 653 500,- Kč bez DPH
DMC CZ, s. r. o. (25574710) Uchazeč 15 962 672,11 Kč vč. DPH
13 192 291,- Kč bez DPH
PWB stavby s.r.o. (01434837) Uchazeč 16 833 442,57 Kč vč. DPH
13 911 936,01 Kč bez DPH
STATUS stavební a.s. (46679120) Uchazeč 14 931 511,- Kč vč. DPH
12 340 092,- Kč bez DPH
AGOS stavební a.s. Pelhřimov (46679626) Dodavatel 13 845 815,- Kč vč. DPH
11 442 822,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Novostavba mateřské školy v Rynárci II zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
PKS OKNA a.s. (65276507)
JAHLA s.r.o. (00511439)
ARRBO s.r.o. (45018031)
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap