ROZVADOV -STL PLYNOVOD -SO 501

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ROZVADOV -STL PLYNOVOD -SO 501 zadávané zadavatelem Obec Rozvadov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rozvadov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ROZVADOV -STL PLYNOVOD -SO 501

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavby plynovodní sítě celé dotčené oblasti, která se člení do 3 fází :
1. Fáze: CPV 45231220-3-Dtavební práce na výstavbě plynovodu - výstavba plynovodu v celkovém rozsahu 453,40 m
2. Fáze : CPV 45231221-0 - Stavební práce vztahující se k plynovým přípojkám v rozsahu celkové délky 81,60 m
3. Fáze : CPV 45231223-4 Pomocné práce pro distribuci plynu - propojení stávajícího plynovodu a nově zbudovaného plynovodu

Externí odkaz na bližší informace

http://www.rozvadov.cz

Poznámka

Podrobná specifikace je obsažena v technických podmínkách zadávací dokumentace , Porjektové dokumentaci zpracované ing. Pavlem Zimákem , ČKAIT :0201467

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

357226

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

042013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231220-3 , 45231221-0,45231223-4

Místo plnění veřejné zakázky

Obec , okres Tachov, Plzeňský kraj, NUTS ii Jihozápad, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

618 689,- bez DPH (748 613,69 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Rudolf Fichtl

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Rudolf Fichtl

Kontaktní e-mail: icc.ml@quick.cz

Kontaktní telefon: +420 603541307

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ROZVADOV -STL PLYNOVOD -SO 501.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ROZVADOV -STL PLYNOVOD -SO 501 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VEToP spol. s r.o. (48363383) Uchazeč 711 089,- Kč vč. DPH
587 677,- Kč bez DPH
TOPI KLATOVY spol. s r.o. (45355762) Uchazeč 731 768,- Kč vč. DPH
604 767,- Kč bez DPH
InTEPs s.r.o. (26020327) Dodavatel 633 443,- Kč vč. DPH
523 506,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap