Rozvadov - parkoviště osobních automobilů na parcele 33/4

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozvadov - parkoviště osobních automobilů na parcele 33/4 zadávané zadavatelem Obec Rozvadov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rozvadov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozvadov - parkoviště osobních automobilů na parcele 33/4

Předmět veřejné zakázky

Výstavba parkoviště pro osobní automobily v rozsahu projektovaného hlavního stavebního objektu 240 m2 a opěrné zdi 46 m3. Základní technické parametry : 15 parkovacích stání vozidel skupiny 1, z toho 1 stání pro osoby ZTTP , poovrchové úpravy stání - zámková dlažba. Podrobný popisi je uveden v projektové dokumentaci a výkazu výměr zpracovaného projektantem ing. Rudolfem Mosesem , Zárečná 1521, 347 01 Tachov. Projektová dokumentace bude uchazeči poskytnuta na základě žádosti v elektronické podobě na CD-R na Obecním úřadě Rozvadov paní ing.Alenou Svobodovou nebo na elektronické žádosti na e- mailovou adresu icc.ml@quick.cz - kontaktní osoba ing. Rudolf Fichtl.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.rozvadov.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45223300-9 Výstavba parkoviště

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Rozvadov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 164 782,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 8. 2012

Lhůta pro podání nabídek

28. 8. 2012, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Rudolf Fichtl

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Rudolf Fichtl

Kontaktní e-mail: icc.ml@quick.cz

Kontaktní telefon: +420 603 541 307

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozvadov - parkoviště osobních automobilů na parcele 33/4.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozvadov - parkoviště osobních automobilů na parcele 33/4 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Klatova a.s. (45357307) Uchazeč 1 208 779,64 Kč vč. DPH
998 991,45 Kč bez DPH
ALGON a.s. (28220403) Uchazeč 1 267 442,33 Kč vč. DPH
1 047 473,- Kč bez DPH
DYBS Plzeň s.r.o. (62621033) Dodavatel 1 113 310,- Kč vč. DPH
927 758,33 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 1 120 763,91 Kč vč. DPH
933 969,93 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rozvadov - parkoviště osobních automobilů na parcele 33/4 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2012 DYBS Plzeň s.r.o. (62621033) 1 113 310,-
927 758,33
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap