„ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- STAVEBNÍ PRÁCE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- STAVEBNÍ PRÁCE zadávané zadavatelem Obec Rohle. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rohle

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- STAVEBNÍ PRÁCE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací – zateplení obálky budovy, které jsou výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace vypracované v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb. společností Architektonická a projekční kancelář ViP Petr Labaš, DiS.; IČ 744 512 51, Na Bystřičce 26, 779 00 Olomouc, hlavní projektant: Ing. Stanislav Mrňka; IČ 623 517 70, Autorizace v oboru Pozemní Stavby č. 1200696, Dobromilice 291; 778 25 Dobromilice a výkazu výměr, která je součástí zadávací dokumentace .

Externí odkaz na bližší informace

http://www.obecrohle.cz/index.php?nid=5239&lid=cs&oid=2415614

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000 - 7

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt obecního úřadu č. p. 56,který se nachází na části pozemku p.č. 130, k.ú. Rohle 740420 (LV 10001), v centrální části zastavěného území obce Rohle, při křižovatce cest Janoslavice, Nedvězí a Kamenná.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 849 430,55 bez DPH (3 447 810,97 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 800 218,61 bez DPH (3 388 264,52 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Rohle

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Michálek

Kontaktní e-mail: podatelna@obecrohle.cz

Kontaktní telefon: +420 731 575 564

Kontaktní datová schránka: amvbbry

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- STAVEBNÍ PRÁCE.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- STAVEBNÍ PRÁCE zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. (26823411) Dodavatel 3 388 264,52 Kč vč. DPH
2 800 218,61 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- STAVEBNÍ PRÁCE zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
SLAVONA, s.r.o. (26140772)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap