„ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- DODÁVKY

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- DODÁVKY zadávané zadavatelem Obec Rohle. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rohle

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- DODÁVKY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky – rekonstrukce topného systému, podle projektové dokumentace vypracované v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb. Ing. Juditou Bravencovou - autorizovaný technik v oboru ústřední vytápění a vzduchotechnika, Želivského 9, 772 00 Olomouc a výkazu výměr, která je součástí zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.obecrohle.cz/index.php?nid=5239&lid=cs&oid=2415614

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50720000-8, 50721000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt obecního úřadu č. p. 56,který se nachází na části pozemku p.č. 130, k.ú. Rohle 740420 (LV 10001), v centrální části zastavěného území obce Rohle, při křižovatce cest Janoslavice, Nedvězí a Kamenná.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

596 374,77 bez DPH (721 613,47 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

488 5950 bez DPH (591 629,50 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2018, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Michálek

Kontaktní e-mail: tomasmichalek@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 608 978 130

Kontaktní datová schránka: amvbbry

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- DODÁVKY.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE ROHLE“- DODÁVKY zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. (25875868) Dodavatel 591 629,50 Kč vč. DPH
488 950,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap