B.j. 11 PB – KoDuS Razová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce B.j. 11 PB – KoDuS Razová zadávané zadavatelem Obec Razová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Razová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

B.j. 11 PB – KoDuS Razová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní přestavba objektu v obci RAZOVÁ na parc. č. st. 185, k.ú.: Razová na komunitní dům pro seniory. Jedná se o stavební úpravy odehrávající se převážně uvnitř objektu, vytvoření nové dispozice a práce s tím spojené a práce na vnějším plášti objektu – snížení energetické náročnosti vč. úpravy stávající obálky budovy potřebám nové dispozice. Úpravami stávajícího objektu občanské vybavenosti dojde ke změně účelu užívání na bytový dům, ve kterém vznikne 11 bytových jednotek, které mohou sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vně objektu budou realizovány především zpevněné plochy. V současnosti je objekt prázdný bez využití. Objekt není zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Stávající objekt má tvar obdélníka, max. půdorysné rozměry jsou 32,19 x 11,15m(bez zateplení), stávající výška hřebene střechy je 8,18m. Objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený, zděný z cihel, jednopodlažní se sedlovou střechou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-004775

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000

Místo plnění veřejné zakázky

objekt bývalé mateřské školy v obci RAZOVÁ(okres Bruntál), na pozemku parc. č. st. 185, k.ú. Razová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 882 444,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 911 205,- bez DPH (12 567 295,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

11 269 160,35 bez DPH (12 983 099,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 4. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JANKO Projekt s.r.o

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Dobroslav Janko

Kontaktní e-mail: info@jankoprojekt.cz

Kontaktní telefon: +420 603 588 925

Kontaktní datová schránka: ficyk47

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce B.j. 11 PB – KoDuS Razová.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky B.j. 11 PB – KoDuS Razová zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Unicont Opava s.r.o. (65142756) Dodavatel 12 567 295,- Kč vč. DPH
10 911 205,- Kč bez DPH
Ekotempo spol. s.r.o. (15503771) Uchazeč 13 268 272,- Kč vč. DPH
11 523 109,- Kč bez DPH
JURČÍK–STAVEBNICTVÍ s.r.o. (26876574) Uchazeč 13 616 198,44 Kč vč. DPH
11 840 172,56 Kč bez DPH
EKOBAU INVEST a.s. (26820897) Uchazeč 13 695 065,- Kč vč. DPH
11 890 534,- Kč bez DPH
CONE-STAVITELSTVÍ a.s. (25357603) Uchazeč 13 792 922,- Kč vč. DPH
11 978 614,- Kč bez DPH
ILLÍK –RAIL s.r.o. (25359592) Uchazeč 13 825 835,- Kč vč. DPH
12 007 670,- Kč bez DPH
RAKORD – R&R spol. s r.o. (43960065) Uchazeč 15 639 927,- Kč vč. DPH
13 579 720,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky B.j. 11 PB – KoDuS Razová zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 Unicont Opava s.r.o. (65142756) 12 983 099,-
11 269 160,35
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap