Realizace a následná péče-krajinný prvek „Pádlo“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace a následná péče-krajinný prvek „Pádlo“ zadávané zadavatelem Obec Rakov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Rakov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace a následná péče-krajinný prvek „Pádlo“

Předmět veřejné zakázky

Zakázka řeší lokalitu v katastrálním území Rakov u Hranic a jedná se o pozemky v extravilánu, ve vlastnictví obce. Stavba je složena ze čtyř na sebe navazujících částí, dle jednotlivých parcel: ČÁST A (parc. č. 738); ČÁST B (parc. č. 751); ČÁST C (parc. č. 759); ČÁST D (parc. č. 787). Řešené území má specifický charakter, kterému odpovídá i navržená výsadba. Bylo zde navrženo založení celistvého krajinného prvku, který bude předělen pouze průběhem polních cest. Vzhledem k tvaru řešených pozemků byla navržena spíše liniová (víceřadá) výsadba.
Celkem bude provedena výsadba 32 stromů s balem (OK 8-10 cm) pro vytyčení linie a jako solitérní stromy. Dále bude provedena výsadba 58 ks ovocných vysokokmenů. Nelze měnit druhovou skladbu. Plošná výsadba bude založena z lesnických odrostků (121-250 cm) a výsadba 485 ks keřů. Celá řešená plocha bude zatravněna (cca 2,5 ha).
Hlavní část je tvořena jednolitým stromořadím dubů zimních, javorů klenů a jilmů habrolistých. Tato linie tvoří páteř celého řešeného území, neboť prochází všemi řešenými parcelami. K této linii dále přiléhají další řady výsadeb, ty jsou však již volnějšího charakteru. Jedná se o skupiny po méně stromech či s většími mezerami. Výsledný charakter výsadby vytváří liniový porost, který se zahušťuje směrem ke svému středu, naopak po okrajích je výsadba rozvolněna. Součástí je zakomponování keřů, které doplní výše popsané stromové patro.
Celé řešené území je tvořeno čtyřmi na sebe navazujícími pozemky, které jsou odděleny pouze průběhem polních cest. Tyto cesty zůstanou jako obslužné a výsadba bude vždy ukončena 3 m od hranice pozemku. Navržená výsadba byla vždy přizpůsobena tvaru pozemku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ2021-11

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch

Místo plnění veřejné zakázky

Katastr obce Rakov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 378 397,- bez DPH (4 087 860,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

27. 9. 2021, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seven consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Dorazil

Kontaktní e-mail: zdenek_dorazil@sendme.cz

Kontaktní telefon: 739926154

Kontaktní datová schránka: 76azziw

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace a následná péče-krajinný prvek „Pádlo“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 9. 9. 2021 Zobrazit
Editovatelné soubory 9. 9. 2021 Zobrazit
Výkaz Výměr 9. 9. 2021 Zobrazit
Technická dokumentace 9. 9. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap